Đặc điểm của dịch vụ Ngân hàng bán lẻ

Hoạt động ngân hàng bán lẻ có tính đa dạng

Nhu cầu đa dạng của KH: KH cá nhân bao gòm nhiều tầng lớp có đặc điểm khác nhau vè: thu nhập, chi tiêu tà chính, độ tuổi, trình độ dân trí, hỉểu biết về NH, nghề nghiệp tâm lý xã hội… do đó nhu cầu về dịch vụ NH cũng rất đa dạng khác nhau.

Sản phẩm dịch vụ rất đa dạng: Xuất phát từ nhu cầu của KH, các NH đã phát triển và thay đổikhông ngừng để đưa ra nhiều SPDV khác nhau từ các dịch vụ truyền thống đến các SPDV mới, hiện đại nhằm thoả mãn yêu cầu riêng biệt của các nhóm KH.

Kênh phân phối sản phẩm dịch vụ đa dạng: Hoạt động bán lẻ của NH phụ thuộc nhiều vào mạng lưới đa kênh phân phối của NH. Với xu thế phát triển mạnh của cong nghệ thông tin (CNTT) ngày nay KH có thể tiếp cận SPDV của NH qua niều kênh như chi nhánh, phòng giao dịch, ATM, Internet, Phone, Kios, POS… Việc đa kênh phân phối trong hoạt động bán lẻ ngáy càng đem lại thuận tiện cho KH, đòng thời cũng tiết kiệm chi phí cho NH và toàn XH.

Đặc điểm của dịch vụ Ngân hàng bán lẻ

Đặc điểm của dịch vụ Ngân hàng bán lẻ

Các bài viết có thể xem thêm:

Khái niệm định kiến giới

an toàn truyền máu

Mục tiêu của chính sách tiền tệ

Hoạt động Ngân hàng bán lẻ yêu cầu sự ổn định về chất lượng

Việc đảm bảo sự ổn định về chất lượng là nhân tố quyết định thiết lập lòng tin của KH, đặc biệt đó là vấn đề nhạy cảm của hoạt động NH trong Kt thị trường nhằm duy trì KH đã có và phát triển thị trường tiềm năng. Các yêu cầu, thoả thuận của KH có thể xảy ra đối với từng dịch vụ, từng giao dịch, từng thời điểm hoặc định kỳ nhưng luôn phải đảm bảo xử lý kịp thời, chính xác, an toàn, đây là những yêu cầu phải tuân thủ thường xuyên trong mọi điều kiện.

NH phải có chiến lược và giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả, phải đào tạo nguồn nhân lực am hiểu về SPDV và tính tương tác của SPDV này trên hệ thống để kịp thời giải quyết các thắc mắc của KH.

Hoạt động NHBL phục vụ số lượng rất lớn KH, SPDV đa dạng nên mặc dù giá trị của từng giao dịch thường không lớn, nhưng số lượng giao dịch phát sinh rất nhiều. Số lượng các kênh giao dịch phải đủ lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của rộng khắp của dân cư trong xã hội. Lương cán bộ phục vụ trong hoạt động bán lẻ cũng lớn vì số lượng giao dịch phát sinh nhiều, phục vụ nhiều KH tại một thời điểm.

Hoạt động Ngân hàng bán lẻ mang tính thời điểm rất cao

Với đặc trưng phục vụ đối tượng chủ yếu là các cá nhân và hộ gia đình nên hoạt động của NHBL mang tính thời điểm rất cao. Tính thời điểm thể hiện ở việc NH chọn thời điểm nào thì đưa ra sản phẩm mới, quyết định giảm phí, tăng lãi suất hay có chương trình khuyến mãi phù hợp nhất với nhu cầu của KH.

Hoạt động Ngân hàng bán lẻ có chi phí lớn: Các chi phí cho hoạt động NHBL rất lớn, bao gồm chi phí thuê mặt bằng trụ sở, chi nhánh, điểm gao dịch; chi phí trả lương cán bộ; mua máy móc thiết bị như máy tính, hệ thống Core banking, ATM, Kois, POS….

Hoạt động Ngân hàng bán lẻ có những rủi ro nhất định: Rủi ro là khả năng xảy ra những sự cố trong tương lai làm cho NH không thể đạt được mục tiêu đã đề ra hoặc gây tổn thất cho NH. Trên thực tế, các NH chịu rủi ro trong quá trình kinh doanh nói chung và hoạt động bán lẻ nói riêng. Những rủi ro đó luôn tồn tại, không thể loại trừ ra khỏi môi trường kinh doanh, NH chỉ có thể phân tích, tìm ra các nguyên nhân, có giải pháp phòng ngừa, hạn chế sự tác động của rủi ro tới HĐKD. Trong hoạt động bán lẻ thường có những rủi ro chủ yếu sau: Rủi ro tín dụng, Rủi ro thị trường, Rủi ro lãi suất, Rủi ro tỷ giá, Rủi ro hoạt động, Rủi ro uy tín, Rủi ro CNTT, Rủi ro về mặt đạo đức cán bộ….

Ngoài những rủi ro cơ bản nêu trên, trong hoạt động bán lẻ còn chịu những rủi ro gây nên bởi biến động của môi trường KT vĩ mô như: KT suy giảm đột ngột, lạm phát cao hay giảm phát, hoặc các ảnh hưởng của thiên nhiên mang lại như thiên tai, hoả hoạn, động đất… gây mất mát, thiệt hại không nhỏ cho NH.

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp các dịch vu:  dich vu lam luan van thue , làm chuyên đề tốt nghiệp , dịch vụ làm tiểu luận thuê  … chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!