40 Đề tài Luận văn Tài chính ngân hàng cho Sinh viên

3/5 - (3 votes)

Tổng hợp 40 Đề tài Luận văn Tài chính ngân hàng dành cho Sinh viên tốt nghiệp.

Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn, khóa luận hay bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải vừa học vừa làm? Kỹ năng viết cũng như trình bày quá lủng củng?… Vì vậy bạn rất cần sự trợ giúp của dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp

Hãy gọi ngay tới tổng đài tư vấn luận văn 1080 – 096.999.1080 nhận viết luận văn theo yêu cầu, đảm bảo chuẩn giá, chuẩn thời gian và chuẩn chất lượng, giúp bạn đạt được điểm cao với thời gian tối ưu nhất mà vẫn làm được những việc quan trọng của bạn.

 1. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thẩm định dự án tại NHTM….
 2. Giải pháp phát triển hoạt động ngân hàng xanh tại…
 3. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cho vay dự án tại NHTM…
 4. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn tại NHTM …
 5. Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh thẻ tại NHTM…
 6. Xác đinh nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn các NHTM Việt Nam
 7. Tác động của sở hữu nước ngoài đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam
 8. Xác định nhân tố ảnh hưởng đ ến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 9. Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại các NHTM Việt Nam
 10. Xây dựng nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng quản trị các NHTM
 11. Hoàn thiện hợp đồng bảo đảm tiền vay tại NHTM…
 12. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro hoạt động tại NHTM…
 13. Phân tích thực trạng tín dụng xanh tại các NHTM Việt Nam
 14. Giải pháp hoàn thiện hệ thống định giá điều chuyển vốn nội bộ FTP tại NHTM…
 15. Xây dựng mô hình hành vi khách hàng trong quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM…
 16. Giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý và xử lý tài sản bảo đảm là hàng tồn kho tại NHTM…
 17. Chính sách tỷ giá của Việt Nam trong điều kiện hiện nay – thực trạng và giải pháp
 18. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại XYZ
 19. Chính sách quản lý ngoại hối của NHNN Việt Nam hiện nay – thực trạng và giải pháp
 20. Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại NH XYX
 21. Đánh giá các nhân tố ảnh hướng đến hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
 22. Đánh giá tác động của cấu trúc hệ thống tài chính đến an toàn vĩ mô tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
 23. Đánh giá tác động của sự phát triển thị trường tài chính đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
 24. Cơ hội và thách thức của các TCTD Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập Hiệp định TPP.
 25. Chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
 26. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nợ công của Việt Nam (hoặc Các cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam)
 27. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam sau sáp nhập
 28. Giải pháp phát triển nhà môi giới trên thị trường liên ngân hàng Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
 29. Thanh tra trên cơ sở rủi ro. Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với NHNN Việt Nam
 30. Xu hướng sử dụng công cụ Dự trữ bắt buộc trong điều hành CSTT. Kinh nghiệm quốc tế và bài học với NHNN Việt Nam
 31. Basel 3 và thách thức với hệ thống Ngân hàng Việt Nam.
 32. Cơ chế chia sẻ thông tin giữa NHNN Việt Nam và Bộ Tài Chính: Thực trạng và giải pháp.
 33. Tính độc lập của NHTW: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
 34. Chính sách mục tiêu lạm phát: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
 35. Điều hành CSTT ở Việt Nam: những thách thức và yêu cầu đổi mới
 36. Giải pháp nhằm hoàn thiện thị trường tiền tệ việt nam thống ngân hàng Việt Nam.
 37. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành lãi suất của NHNN Việt Nam
 38. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trong tiến trình hội nhập quốc tế của hệ
 39. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành các công cụ CSTT (NV TTM, DTBB, TCV) của NHNNVN
 40. Phương pháp xác định ngưỡng nợ công và trần nợ công ở các quốc gia trên thế giới.

Xem thêm: