Gợi Ý 70+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh Hay Nhất

Gợi Ý 70+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh Hay Nhất

Chọn đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh là bước ngoặt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng bài luận và kết quả học tập của bạn. Một đề tài hay và ấn tượng sẽ không chỉ ghi điểm trong mắt hội đồng chấm luận mà còn là nền tảng để bạn xây dựng bài luận xuất sắc.

Hiểu được tầm quan trọng đó, LamThueLuanVan.net sẽ chia sẻ đến bạn bí quyết lên ý tưởng đề tài sáng tạo cùng kho tàng đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh hay nhất để bạn tham khảo và áp dụng.

1. Giới thiệu luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh

Luận văn thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh yêu cầu học viên phải sử dụng kiến thức chuyên môn, hiểu biết về cơ sở ngành và những gì đã học được trong quá trình học thạc sĩ để bày tỏ quan điểm, chính kiến, và suy nghĩ của mình về một vấn đề cụ thể. 

Ngoài việc nêu ra vấn đề, khai thác các góc nhìn và trình bày quan điểm, trong luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh, người viết cũng cần đưa ra các giải pháp để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng và những hạn chế cần khắc phục bằng những phương pháp hiệu quả và triệt để.

Ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ thống trị toàn cầu khi xét về khả năng áp dụng linh hoạt và số lượng người sử dụng như một ngôn ngữ thứ hai. Vì là một ngành học có quy mô và phạm vi rất rộng nên số lượng các đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh cũng rất lớn. 

Do đó, học viên nếu muốn tìm được một đề tài luận văn phù hợp cần phải đầu tư nhiều thời gian và công sức để tìm tòi và nghiên cứu kỹ lưỡng.

2. Cách tìm, lên ý tưởng cho đề tài luận văn ngành ngôn ngữ

Kho đề tài luận văn ngành ngôn ngữ Anh rất rộng lớn, dẫn đến nhiều học viên thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và lên ý tưởng cho một đề tài phù hợp. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau đây.

Dựa vào sở thích

Hãy xác định mối quan tâm lớn nhất của bạn trong ngành học này là gì. Dựa vào câu hỏi đó, bạn có thể xây dựng một đề tài phù hợp cho mình. Điều này sẽ giúp bạn thực hiện đề tài với sự đam mê, hứng khởi và thích thú.

Dựa vào các chủ đề nóng gần đây

Hãy dạo quanh các trang tin tức liên quan đến ngành ngôn ngữ Anh, sau đó cân nhắc lựa chọn những vấn đề nóng hổi nhất làm đề tài luận văn của mình. Như vậy, đề tài của bạn sẽ vừa mang tính cập nhật, vừa có tầm quan trọng cao.

Tham khảo đề xuất từ giảng viên, đồng nghiệp

Một nguồn tham khảo quan trọng là từ những giảng viên và đồng nghiệp của bạn. Họ là những người có chuyên môn và kinh nghiệm, chắc chắn sẽ đưa ra cho bạn những ý tưởng đề tài đáng giá.

Tham khảo các kho đề tài Online

Thực tế cho thấy, những đề tài được tổng hợp trực tuyến là những đề tài đã từng được thực hiện và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bạn có thể dựa vào chúng để tham khảo và chọn lọc đề tài phù hợp cho mình.

3. Danh sách 70+ đề tài luận văn thạc sĩ ngôn ngữ anh tiêu biểu

 1. Đề tài luận văn: Comparative analysis of cohesion measures in the novel “Vanity Fair” and the Vietnamese version
 2. Đề tài luận văn: A study on the English collocations of the verb “SET” concerning their Vietnamese equivalents 
 3. Đề tài luận văn: Research on syntactic and semantic characteristics of English verbs expressing meanings related to equivalents in Vietnamese
 4. Đề tài luận văn: Research on English subordinators compared to Vietnamese equivalents 
 5. Đề tài luận văn: A study on syntactic and semantic features of English physical appearance adjectives and their Vietnamese equivalents 
 6. Đề tài luận văn: A study on syntactic and semantic features of English idioms denoting richness and poverty concerning the Vietnamese equivalents 
 7. Đề tài luận văn: A study on semantic and pragmatic features of concessive conjunctions “Still: “Yet” in English and “Vẫn”; “Chưa” in the Vietnamese” 
 8. Đề tài luận văn: A study on semantic features of English adjectives denoting “Small” concerning Vietnamese equivalents 
 9. Đề tài luận văn: A study on metaphors in English advertising slogans for food and beverage T 
 10. Đề tài luận văn: Analysis of love metaphors in English love songs from a cognitive view 
 11. Đề tài luận văn: Comparison of linguistic features in English tourism ads and Vietnamese equivalents
 12. Đề tài luận văn: A study on IN prepositional phrases in English set expressions concerning Vietnamese equivalents 
 13. Đề tài luận văn: Research English phrases containing the word “Blue” and equivalent words in Vietnamese
 14. Đề tài luận văn: A study on English politeness strategies for refusals concerning the Vietnamese equivalents 
 15. Đề tài luận văn: A study on English idioms of people’s appearance description and the Vietnamese equivalents 
 16. Đề tài luận văn: A study on English idioms of education concerning the Vietnamese equivalents 
 17. Đề tài luận văn: A study on English idioms containing the verbs “Have” concerning the Vietnamese equivalents 
 18. Đề tài luận văn: A study of syntactic and semantic features of English expressions of existence in English concerning their Vietnamese equivalents 
 19. Đề tài luận văn: A linguistic study on “Get” phrasal verbs in English concerning the Vietnamese equivalents 
 20. Đề tài luận văn: A contrastive study of English and Vietnamese proverbs about moral values of family relationships. 
 21. Đề tài luận văn: Differences in greetings between English and Vietnamese
 22. Đề tài luận văn: A contrastive analysis of rhetorical questions in English and Vietnamese 
 23. Đề tài luận văn: Research English idioms describing human appearance and equivalent Vietnamese vocabulary
 24. Đề tài luận văn: A study of idioms by clothes in English and Vietnamese from a perspective of components 
 25. Đề tài luận văn: Examination of food-related idioms in English and Vietnamese based on components 
 26. Đề tài luận văn: A Study Of The Use Of Addressing Terms In English And Vietnamese Families 
 27. Đề tài luận văn: A study on syntactic and semantic features of the “giving” verb group in English and their Vietnamese equivalents 
 28. Đề tài luận văn: A study on the adjective group denoting the beauty in the English novel “The Thorn Bird” concerning the Vietnamese equivalence. 
 29. Đề tài luận văn: A study on the structural and semantic features of English-tag questions concerning Vietnamese equivalents
 30. Đề tài luận văn: A transitivity analysis of the novel “Gone with the Wind” by Margaret Mitchell 
 31. Đề tài luận văn: An Evaluation Of The Textbook Tiếng Anh 6 (10-Year Program) 
 32. Đề tài luận văn: An Investigation Into Common Errors Related To Collocations With “Make” And “Do” 
 33. Đề tài luận văn: An investigation into conditional sentences in the English novel ” The Red and the black” concerning their Vietnamese equivalents 
 34. Đề tài luận văn: Conceptual metaphors of love in lyrics of Bee Gees 
 35. Đề tài luận văn: English and Vietnamese business complaint letters in the light of systemic functional grammar 
 36. Đề tài luận văn: English and Vietnamese non-count nouns in the cable news network and the online nhan dan newspaper.
 37. Đề tài luận văn: English cohesive devices concerning Vietnamese equivalence based on the bilingual selected short stories “The Last Leaf by O’Henry” 
 38. Đề tài luận văn: English conditional sentences and equivalent conditional sentences in Vietnamese (based on the book Harry Potter and the Chamber of Secrets by J.K.Rowling)
 39. Đề tài luận văn: English nominal clauses and their Vietnamese translation version in “Gone with the Wind” novel 
 40. Đề tài luận văn: English numerical SET expressions concerning Vietnamese 
 41. Đề tài luận văn: Exclamations in English and Vietnamese – A contrastive analysis 
 42. Đề tài luận văn: Exclamatory sentences in English and Vietnamese – Contrast analysis
 43. Đề tài luận văn: Features of linking words in “Jane Eyre” novel by Charlotte Bronte and the Vietnamese equivalents 
 44. Đề tài luận văn: Characteristics of the set of expressions containing the words “Red” and “Black” in English and Vietnamese are equivalent
 45. Đề tài luận văn: Food expressions in English and their Vietnamese equivalents from a cultural perspective 
 46. Đề tài luận văn: Interrogative sentences and their equivalents in the bilingual novel “The Great Gatsby” investigated from a syntactic and semantic perspective 
 47. Đề tài luận văn: Motion verbs expressing emotion in English and their Vietnamese equivalents. 
 48. Đề tài luận văn: Motion verbs expressing modes of movement in English and their Vietnamese equivalents 
 49. Đề tài luận văn: Nominal groups used in fairy tale “Cinderella” from the perspective of systemic functional grammar
 50. Đề tài luận văn: Politeness strategies in Donald Trump’s speech at the republican national convention 2016
 51. Đề tài luận văn: Politeness in giving and responding to compliments in Vietnamese in 2015
 52. Đề tài luận văn: Politeness strategies in sympathy expressions in English concerning Vietnamese equivalents
 53. Đề tài luận văn: Stylistic devices in English film titles containing the words “heart” and “soul” concerning Vietnamese equivalents
 54. Đề tài luận văn: Syntactic and pragmatic features of English Yes/No questions concerning Vietnamese based on the bilingual novel “Godfather”
 55. Đề tài luận văn: Syntactic and pragmatic features of English Yes/No questions concerning Vietnamese based on the bilingual novel “Godfather”
 56. Đề tài luận văn: Characteristics of Wh-Questions in English
 57. Đề tài luận văn: Features of English collocations with “Keep” and their Vietnamese equivalents
 58. Đề tài luận văn: English collocations with “Keep” and their Vietnamese counterparts
 59. Đề tài luận văn: Syntactic and semantic features of English descriptive adjectives in some English and American works concerning their Vietnamese equivalents
 60. Đề tài luận văn: Syntactic and semantic features of the English verb ‘Get’ concerning their Vietnamese equivalents in the novel ‘Vanity Fair’ by W.M.Thackeray
 61. Đề tài luận văn: Syntactic and semantic features of English verbs “Take” in the novels “The Old Man and the Sea” and “For Whom the Bell Tolls” by Ernest Hemingway
 62. Đề tài luận văn: Syntactic and semantic features of idioms denoting health in English and Vietnamese
 63. Đề tài luận văn: Syntactic and semantic features of negative statements in English and their Vietnamese equivalents
 64. Đề tài luận văn: Syntactic and semantic features of negative statements in English and their Vietnamese equivalents
 65. Đề tài luận văn: Syntactic and semantic features of order, advice, and request verb groups in English and their Vietnamese equivalents
 66. Đề tài luận văn: Syntactic and semantic features of SET phrasal verbs concerning Vietnamese translation equivalents
 67. Đề tài luận văn: Syntactic and semantic features of the “Take” motion verb group in English concerning the Vietnamese
 68. Đề tài luận văn: Syntactic and semantic features of the linking verb group in English and their Vietnamese equivalents.
 69. Đề tài luận văn: Syntactic and semantic features of the sensory verb group in English and their Vietnamese equivalents
 70. Đề tài luận văn: Syntactic and semantic features of verbs of possession in English and Vietnamese
 71. Đề tài luận văn: The metaphoric meaning of words denoting names of human body parts in English and Vietnamese
 72. Đề tài luận văn: Theme-connecting cohesive devices in headlines and leads of English online articles about obesity concerning Vietnamese equivalents

4. Các mẫu luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh hay nhất

– Tên đề tài: Comparison of how fronting is used in English and Vietnamese focusing on both structure and function

– Trích đoạn: The main goal of this research is to assist Vietnamese students learning English in gaining a better understanding of how Fronting is structured and used in English, as well as how it compares to the Vietnamese concept of Khởi ngữ. This will help them use these language features more effectively when communicating with English speakers.

Link tải miễn phí tại đây

5. Các mẫu luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh đạt điểm tuyệt đối

Tên đề tài: Investigation into the structure and meaning of wh-questions in English.

Trích đoạn:It is evident that English is crucial for communication, and an increasing number of Vietnamese students recognize its significance for their education and future. Proficiency in clear and effective English communication enhances students’ academic success and future prospects.

Link tải tài liệu tại đây 

6. Các mẫu luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh được tải nhiều nhất

Tên đề tài: Analysis of how idioms from Erich Segal’s Love Story are translated into Vietnamese

Trích đoạn: This thesis examines how idioms from Erich Segal’s Love Story novel are translated into Vietnamese. The researcher utilizes descriptive analysis to study how idiomatic expressions in the novel are translated. The primary focus of this project is on the translation of idioms.

Linh tham khảo tài liệu tại đây

7. Các mẫu luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh hay được sử dụng để tham khảo

Tên đề tài: Researching the syntactic and semantic characteristics of English idioms related to their Vietnamese counterparts

Trích đoạn: It is a fact that language plays a crucial role in human life, serving as a powerful and irreplaceable means of expressing thoughts and ideas. English is a diverse language, and to master it, one must understand all its linguistic aspects.

Link tài liệu miễn phí tại đây

8. Các mẫu luận văn thạc sĩ ngôn ngữ Anh phổ biến nhất

Tên đề tài: Examining the challenges faced by second-year English major students at HPU in improving their listening skills

Trích đoạn: In the typical educational setting, Vietnamese students struggle with speaking and listening in English due to limited opportunities for practice. Students tend to only participate when prompted by the teacher, creating an individualistic learning environment. Additionally, English education in Vietnam often revolves around memorizing vocabulary and sentence structures without much practical application

Link tài liệu miễn phí tại đây

Trên đây là tổng hợp những đề tài luận văn thạc sĩ ngành ngôn ngữ Anh hay nhất mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp bạn tìm được đề tài phù hợp nhất cho mình.