Hướng Dẫn Trình Bày Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Chi Tiết Từ A – Z 

Hướng Dẫn Trình Bày Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Chi Tiết Từ A – Z 

Luận văn tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học quan trọng, đánh dấu hành trình học tập của mỗi sinh viên. Do đó, việc hoàn thành luận văn không chỉ đòi hỏi nội dung chất lượng mà còn phải đảm bảo trình bày đúng chuẩn, đẹp mắt. Hiểu được điều này, Làm Thuê Luận Văn xin chia sẻ đến bạn những hướng dẫn chi tiết về cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học một cách ấn tượng nhất.

1. Kết cấu hoàn chỉnh của bài luận văn tốt nghiệp đại học

Để trình bày luận văn một cách khoa học, bạn nên tuân theo cấu trúc sau:

 • Trang bìa chính (theo mẫu)
 • Trang bìa phụ (theo mẫu)
 • Bản sao các quyết định: giao đề tài, thay đổi trong quá trình thực hiện luận văn (nếu có), giao nhiệm vụ nghiên cứu.
 • Lời cam đoan
 • Lời cảm ơn
 • Mục lục (theo mẫu)
 • Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt (theo thứ tự ABC)
 • Danh mục bảng biểu (theo mẫu)
 • Danh mục hình vẽ, đồ thị (theo mẫu)
 • Phần nội dung: gồm các phần và chương theo quy định
 • Tài liệu tham khảo: bao gồm các tài liệu được trích dẫn trong luận văn
 • Phụ lục (nếu có)
 • Nhận xét của đơn vị thực tập
 • Nhận xét của người hướng dẫn khoa học
 • Nhận xét của người phản biện

2. Quy định trình bày luận văn tốt nghiệp đại học

Một bài luận văn với nội dung tốt nhưng hình thức kém sẽ khó gây ấn tượng với hội đồng chấm thi. Để bài luận văn của bạn đạt hiệu quả cao nhất, bạn cần nắm vững các quy định trình bày.

2.1. Cách soạn thảo văn bản trang nội dung

Soạn thảo văn bản trang nội dung là yếu tố quan trọng đầu tiên để bài luận văn có định dạng chuẩn. Bạn cần lưu ý các điểm sau:

Trình bày các phần: theo bố cục khoa học và rõ ràng, lần lượt là chương, mục, các tiểu mục.

Kích thước giấy: A4 với kích thước tiêu chuẩn là 210x297mm, in một mặt.

Căn lề: lề trên (Top margin) 3.5cm, lề dưới (Bottom margin) 3cm, lề trái (Left margin) 3.5cm, lề phải (Right margin) 2cm; mật độ chữ không nén, không dãn; khoảng cách giữa các dòng là 1.5 lines.

Cỡ chữ: dùng font Times New Roman, cỡ chữ 13, không dùng các kiểu chữ nghệ thuật.

Màu chữ: sử dụng màu đen; logo trường, biểu đồ, hình ảnh kèm có thể in màu.

Chú thích: phải đánh số và ghi chú cụ thể ở cuối mỗi trang, không sử dụng Header and Footer.

Đánh số trang: ở phần mục lục, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu… có thể đánh số trang theo thứ tự chữ cái; số trang ở phần nội dung luận văn đánh số đầy đủ, theo thứ tự chữ số.

2.2. Phần chương, mục, tiểu mục

Để bài luận văn rõ ràng, các phần nội dung cần được chia thành chương, mục, tiểu mục với các lưu ý sau:

Viết hoa và in đậm tên chương, tiêu đề của các chương, mục lớn.

Tiểu mục: đánh số hoặc nhóm chữ theo thứ tự và thể hiện mối quan hệ giữa các mục lớn và mục nhỏ sau đó.

Chữ số đầu tiên chỉ thứ tự chương.

Chữ số thứ hai chỉ thứ tự mục trong chương.

Chữ số thứ ba chỉ thứ tự các tiểu mục.

Chữ số thứ tư chỉ thứ tự các nội dung trong tiểu mục.

Lưu ý: không sử dụng quá 4 chữ số trong luận văn. 

Mỗi nhóm tiểu mục cần có ít nhất 2 tiểu mục, ví dụ như nếu có tiểu mục 1.1.1 thì phải có tiểu mục 1.1.2.

2.3. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Bài luận văn sẽ thuyết phục hơn khi có các minh họa như bảng biểu, hình vẽ, phương trình… Tuy nhiên, cần tuân thủ các yêu cầu sau để đảm bảo tính chính xác và chuyên nghiệp:

Đánh số bảng biểu, hình, đồ thị, sơ đồ: theo từng loại và bao gồm cả thứ tự của chương.

Ví dụ: Hình 1.1, Hình 1.2,… (Số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương 1; số 1, 2 tiếp theo là số thứ tự hình trong chương đó).

Bảng 1.1, Bảng 1.2,… (Số 1 đầu tiên là số thứ tự của chương 1; số 1, 2 tiếp theo là số thứ tự bảng trong chương đó).

Tên, đơn vị tính, nguồn: tên và đơn vị tính ở phía trên, nguồn ở phía dưới bảng biểu, hình vẽ, phương trình…

Số phải được phân cách: hàng nghìn bằng dấu chấm và phân cách dấu thập phân bằng dấu phẩy

Ví dụ: 2.675.224,68

Không để bảng biểu, hình vẽ, phương trình… bị chia cắt thành hai trang.

2.4. Viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong đề tài. Chỉ nên viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong bài luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt, phải có bảng.

Danh mục các chữ viết tắt được sắp xếp theo thứ tự ABC, ở phần đầu của đề tài.

2.5. Phụ lục của luận văn

Phụ lục bao gồm các bảng, biểu, số liệu, sơ đồ, hình vẽ, kết quả điều tra, khảo sát… có tác dụng minh họa và chứng minh cho các nội dung của luận văn.

Lưu ý:

Phụ lục không được dài hơn phần nội dung chính của bài luận văn.

Chỉ đánh số trang ở phụ lục đầu tiên, từ phụ lục thứ hai trở đi không đánh số trang.

Ví dụ: Phụ lục 1 ở trang 80, từ phụ lục 2 đến phụ lục cuối không đánh số trang.

2.6. Định dạng trang bìa

Bìa ngoài có thể là bìa cứng hoặc giấy pelure thường, khổ A4. Trên bìa trình bày đủ các nội dung theo thứ tự yêu cầu sau:

 • Tên trường, tên khoa
 • Logo trường
 • Luận văn tốt nghiệp
 • Chuyên ngành
 • Tên đề tài
 • Tên cán bộ hướng dẫn (học hàm, học vị)
 • Tên giảng viên theo dõi (học hàm, học vị)
 • Tên sinh viên thực tập, mã số sinh viên
 • Địa điểm, thời gian hoàn thành báo cáo

3. Trích dẫn tài liệu trong luận văn tốt nghiệp

Đối với luận văn tốt nghiệp đại học, các tài liệu trích dẫn phải có thông tin như sau:

Tên tác giả hoặc cơ quan phát hành

Năm xuất bản (để trong ngoặc đơn)

Tên sách (in nghiêng) hoặc tên bài báo (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng)

Nhà xuất bản, nơi xuất bản (đối với sách)

Tên tạp chí (in nghiêng), số (trong ngoặc), trang… (nếu là bài báo)

Các tài liệu tham khảo phải được trích dẫn trong bài luận bằng cách dùng dấu móc vuông [ … ] hoặc dùng footnote, trong đó ghi rõ số trang (nếu tài liệu tham khảo là sách, giáo trình).

Ví dụ:

 1. Mạc Kiến Quang (2019), “Bốn vấn đề chủ chốt trong cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ”, Tạp chí Kinh tế Trung Quốc.
 2. Vương Diện Kiên (2019), “Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ và những tác động đối với Việt Nam”, Trang thông tin Vietnam-briefing.
 3. Võ Nhật Thăng (2002), “Trách nhiệm của người giao nhận khi phát hành vận đơn FBL”, Visaba Times, (42), tr. 14-15.

4. Tổng hợp 4 sai lầm dễ gặp phải

Một số sai lầm phổ biến khi trình bày luận văn tốt nghiệp đại học:

Trích dẫn tài liệu không đúng: nhiều sinh viên chỉ liệt kê tất cả những tài liệu đã sử dụng mà không chỉ ra phần cụ thể trong bài luận. Đặc biệt là lỗi trích dẫn tài liệu có tác giả là người nước ngoài.

Lưu ý: Nếu tài liệu ở dạng nguyên bản thì xếp vào mục tiếng nước ngoài, còn nếu đã dịch sang tiếng Việt thì xếp vào mục tài liệu tham khảo tiếng Việt theo thứ tự ABC.

Sai cấu trúc câu: chấm, phẩy không hợp lý, sử dụng sai dấu phân cách đơn vị đối với số.

Lỗi chính tả: Mặc dù lỗi này có vẻ như là một vấn đề nhỏ, nhưng nó là lỗi dễ phát hiện nhất trong các bài luận văn hiện nay. Lỗi chính tả không chỉ làm cho việc đọc hiểu trở nên khó khăn mà còn tạo ấn tượng xấu đối với người đọc.

Mẹo: Để khắc phục lỗi chính tả, bạn có thể sử dụng Google Docs ngay từ khi bắt đầu viết nội dung hoặc sau khi hoàn thành trên Microsoft Word. Sao chép và dán nội dung vào Google Docs, công cụ này sẽ giúp bạn phát hiện lỗi chính tả và đề xuất các chỉnh sửa.

Vấn đề về văn phong: Luận văn là một công trình nghiên cứu khoa học yêu cầu sự nghiêm túc và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nhiều bạn thường có xu hướng viết lan man, sử dụng văn phong như trong báo chí giật tít hoặc văn nói thông thường.

Việc trình bày một bài luận văn tốt nghiệp đúng cách là bước đầu tiên để gây ấn tượng với hội đồng chấm thi, đồng thời thể hiện tính chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc của tác giả. Hy vọng rằng với những chia sẻ chi tiết và tận tâm từ Làm Thuê Luận Văn về cách trình bày luận văn tốt nghiệp đại học, bạn sẽ đạt được thành công trong bài luận văn của mình.