Khái niệm về dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ

Thuật ngữ “ Ngân hàng bán lẻ” xuất phát bởi từ gốc tiếng Anh “Retail banking”, khái niệm này không có hàm ý về một lĩnh vực hoạt động mới của Ngân hàng mà là những họat động của NH nhắm phục vụ cho đối tượng KH cá nhân (Retail banking is banking services for individual consumer).  

   “Bán lẻ chính là vấn đề của phân phối” (Jean Paul Votron – Ngân hàng Foties): Cần hiểu đúng nghĩa của bán lẻ là hoạt động của phân phối, trong đó là triển khai các hoạt động tìm hiểu, xúc tiến, nghiên cứu, thử nghiệm, phát hiện và phát triển các kênh phân phối hiện đại- mà nổi bật là kinh doanh qua mạng. Dịch vụ bán lẻ bao gồm ba lĩnh vực chính: thị trường, các kênh phân phối, dịch vụ và đáp ứng dịch vụ.

Khái niệm về dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ

Khái niệm về dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ

Các bài viết có thể xem thêm:

động cơ lao động là gì

áp suất thủy tĩnh

Các nhân tố quyết định chất lượng dịch vụ

  Theo WTO dịch vụ NHBL là lọai hình dịch vụ điển hình của NH nơi khách hàng cá nhân có thể đến giao dịch tại các điểm giao dịch của NH để thực hiện các dịch vụ như tiền gửi, vay tiền, thanh tóan, kiểm tra tài khỏan, dịch vụ thẻ.

  Theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ – GATS: “ Dịch vụ tài chính là bất kỳ dịch vụ nào có tính chất tài chính do một nhà cung cấp dịch vụ tài chính của một thành viên thực hiện. Dịch vụ tài chính bao gồm: Mọi dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ liên quan tới bảo hiểm, mọi DVNH và dịch vụ tài chính khác”. Trong đó dịch vụ ngân hàng gồm: Nhận tiền gửi hoặc đặt cọc và các khỏan tiền có thể thanh tóan khác của công chúng, cho vay dưới hình thức bao gồm: tín dụng tiêu dùng,tín dụng thấ chấp…, thuê mua tài chính, mọi dịch vụ thanh tóan chuyển tiền,bảo lãnh và cam kết.

  Hiện nay Việt Nam vẫn chưa có khái niệm về dịch vụ Ngân hàng rõ ràng. Trong luật các TCTD lĩnh vực DVNH được quy định nhưng không có định nghĩa và giải thích rõ rang. Tại khỏan 1 và khỏan 7 điều 20 Luật các TCTD có ghi “ HĐKD tiền tệ và dịch vụ NH” được bao hàm cả 3 nội dung: nhận tiên gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh tóan.

  Theo từ điển Ngân hàng và Tin học – Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-1996 thì Retail Banking – hoạt động Ngân hàng Bán lẻ/Nghiệp vụ NHBL /dịch vụ NHBL là dịch vụ NH dành cho quảng đại quần chúng thường là 1 nhóm các dịch vụ tài chính gồm cho vay trả dần, cho vay thế chấp, tín dụng chiết khấu, nhận tiền gửi và các tài khoản cá nhân.  

Theo một số các chuyên gia tại các NHTM Việt nam: “Họat động NHBL là những họat động giao dịch của Ngân hàng phục vụ khách hàng cá nhân và hộ gia đình”.

  Vì vậy trong bài này tôi có thể đưa ra khái niệm về DVNH như sau: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ (DVNHBL) là dịch vụ tài chính đa dạng và phong phú được NHTM cung cấp trực tiếp tới từng cá nhân riêng lẻ, hộ gia dình, các doanh nghiệp siêu vi mô thông qua các kênh phân phối  khác nhau nhằm  thỏa mãn các nhu cầu liên quan hoặc là việc khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp với dịch vụ Ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại.              

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp các dịch vunhan viet thue luan van  , Viết thuê luận án tiến sĩ , viết bài tiểu luận … chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!