Cách Viết Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Và Mẫu Chi Tiết 2024

Cách Viết Đề Cương Luận Văn Tốt Nghiệp Và Mẫu Chi Tiết 2024

Nhiều sinh viên lần đầu thực hiện luận văn thường gặp khó khăn trong việc xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp chuẩn chỉnh. Việc bám sát đề cương sẽ giúp bạn dễ dàng đạt điểm cao cho bài luận văn. Do đó, xây dựng đề cương rõ ràng là bước vô cùng quan trọng trước khi bắt đầu thực hiện.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về cách viết đề cương luận văn tốt nghiệp kèm theo mẫu tham khảo để bạn có thể dễ dàng áp dụng.

1. Hướng dẫn viết đề cương cho luận văn tốt nghiệp

Một đề cương chi tiết và logic là nền tảng cho một luận văn rõ ràng và đầy đủ ý. Trước khi bắt tay vào viết luận văn, bạn cần hoàn thành việc xây dựng đề cương.

Đề cương luận văn tốt nghiệp sẽ chỉ được chấp nhận khi giáo viên hướng dẫn có thể hiểu rõ bạn sẽ trình bày gì trong luận văn thông qua bản đề cương đó, cũng như phải được trình bày rõ ràng và tập trung vào chủ đề luận văn.

1.1. Chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp

Khoa, bộ môn hoặc giáo viên sẽ gợi ý cho bạn những đề tài, hoặc bạn có thể tự đề xuất một đề tài mới. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng đề tài bạn chọn không trùng lặp với những đề tài đã được nghiên cứu trước đó.

Nếu bạn tự đề xuất đề tài cho luận văn của mình, hãy bắt đầu từ những ý tưởng của riêng bạn.

Vậy làm sao để có được ý tưởng?

Thường thì ý tưởng cho đề tài luận văn có thể xuất phát từ việc nghe giảng trên lớp, đọc sách báo, thực tập tại các doanh nghiệp, suy nghĩ ngược lại những quan điểm thông thường, lắng nghe những ý kiến phàn nàn từ người khác, hoặc đơn giản là khi đi dạo.

Tên đề tài cần phải rõ ràng về mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Bạn không nên chọn tên đề tài bằng những cụm từ mơ hồ, chẳng hạn như:

– Đóng góp vào…

– Về vấn đề…

– Thử thảo luận về…

– Một số suy nghĩ về…

1.2. Xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu

Đề cương chi tiết cần bao gồm các nội dung sau:

 1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu / Tính cấp thiết của đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
 5. Nguồn dữ liệu cho đề tài

Mục lục

Chương 1: Giới thiệu về công ty thực tập

1.1. Tổng quan về công ty thực tập

1.2. Lịch sử hình thành

1.3. Lĩnh vực kinh doanh

1.4. Cơ cấu tổ chức

1.5. Kết quả kinh doanh qua các năm

Chương 2: Cơ sở lý luận

2.1. Khái niệm về vấn đề chung

2.2. Khái niệm cụ thể liên quan đến đề tài

2.3. Vai trò của vấn đề nghiên cứu

2.4. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu

2.5. Các khía cạnh cơ bản của đề tài nghiên cứu

2.6. Tổng quan các lý thuyết, học thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu

Chương 3: Thực trạng

3.1. Trình bày tình hình chung về đề tài nghiên cứu

3.2. Mô tả chi tiết các sản phẩm hiện có

3.3. Phân tích thực trạng về mục tiêu nghiên cứu

3.4. Đánh giá tình hình về vấn đề nghiên cứu tại đơn vị thực tập

Chương 4: Giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả đối với vấn đề hiện tại

2. Tham khảo mẫu đề cương luận văn tốt nghiệp chi tiết

Tên đề tài: Biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại Công ty A

 • Lời mở đầu
 • Lý do lựa chọn đề tài
 • Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
 • Kết cấu khóa luận

Chương 1: Những lý luận cơ bản về kinh doanh lữ hành và chất lượng hướng dẫn viên du lịch

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.1.1. Du lịch và du khách

1.1.2. Kinh doanh lữ hành và công ty lữ hành

1.1.3. Hoạt động hướng dẫn du lịch và chương trình du lịch

1.1.4. Hướng dẫn viên du lịch

1.2. Một số lý thuyết về chất lượng hướng dẫn viên du lịch

1.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hướng dẫn du lịch

1.2.2. Chất lượng hướng dẫn viên du lịch

1.2.2.1. Khái niệm và vai trò của chất lượng hướng dẫn viên du lịch

1.2.2.2. Một số tiêu chí đánh giá chất lượng hướng dẫn viên du lịch

1.2.3. Biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch

Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch tại Công ty A

2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Công ty A

2.1.1. Giới thiệu về Công ty A

2.1.2. Kết quả kinh doanh năm …………….. của công ty A

2.2. Thực trạng chất lượng hướng dẫn viên du lịch tại Công ty A

2.2.1. Tổng quan về đội ngũ hướng dẫn viên của Công ty

2.2.2. Thực trạng các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch của Công ty A

2.2.2.1. Về quản lý thực hiện quy trình hướng dẫn du lịch

2.2.2.2. Về bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ

2.2.2.3. Về khả năng tổ chức chuyến du lịch và kỹ năng giao tiếp

2.2.2.4. Về tuyển chọn, quản lý sử dụng và bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch

2.3. Đánh giá chung về thực trạng chất lượng hướng dẫn viên tại Công ty A

2.3.1. Ưu điểm và nguyên nhân

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

Chương 3: Đề xuất – Biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch tại Công ty A

3.1. Dự báo xu hướng phát triển kinh doanh lữ hành tại Hải Phòng

3.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển kinh doanh của Công ty A tới năm….

3.3. Các biện pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch tại Công ty A

3.3.1. Hoạch định phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại Công ty A

3.3.2. Tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch tại Công ty

3.3.3. Quản lý sử dụng và phát triển đội ngũ hướng dẫn viên tại Công ty

3.3.4. Một số kiến nghị hoàn thiện môi trường vĩ mô nhằm nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch ở nước ta hiện nay

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Việc viết đề cương luận văn tốt nghiệp là bước quan trọng đầu tiên để xác định các nội dung chính của luận văn. Bạn nên tham khảo thêm nhiều mẫu đề cương khác để xây dựng đề cương luận văn tốt nghiệp cho đề tài của mình.