Tổng Hợp 10 Mẫu Luận Văn Nghiên Cứu Khoa Học Có Dữ Liệu Tin Cậy Nhất

Tổng Hợp 10 Mẫu Luận Văn Nghiên Cứu Khoa Học Có Dữ Liệu Tin Cậy Nhất

Việc tìm kiếm tài liệu chính xác là một yếu tố then chốt quyết định chất lượng của một bài nghiên cứu khoa học. Vậy có những mẫu luận văn nghiên cứu khoa học nào thú vị và có dữ liệu chính xác không? Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để tìm được câu trả lời, từ đó xây dựng luận văn của bạn thật thành công.

1. Luận văn về phương pháp nghiên cứu khoa học

Đề tài: Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Nội dung:

 • Chương 1: Trình bày khái niệm, đặc điểm và phân loại các phương pháp nghiên cứu khoa học, bao gồm phương pháp thực nghiệm và phương pháp lý thuyết.
 • Chương 2: Cung cấp các ví dụ cụ thể về các phương pháp khoa học như phân tích và tổng hợp, quy nạp và diễn giải, lịch sử và logic.

>> Link tải miễn phí tại đây.

2. Luận văn về nghiên cứu khoa học môi trường

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng tại làng nghề chè xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung:

 • Chương 1: Tổng quan về cơ sở lý luận quản lý môi trường và thực trạng quản lý môi trường dựa vào cộng đồng ở Việt Nam.
 • Chương 2: Giới thiệu phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu cụ thể.
 • Chương 3: Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất mô hình quản lý môi trường tại làng nghề chè.

>> Link tải miễn phí tại đây.

3. Luận văn về giáo dục mầm non

Đề tài: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

Nội dung: Trình bày vai trò và sự cần thiết của việc nghiên cứu giáo dục mầm non, cung cấp các phương pháp nghiên cứu hiệu quả và câu hỏi khảo sát cụ thể trong giáo dục trẻ em.

>> Link tải miễn phí tại đây.

4. Luận văn về giáo dục đại học

Đề tài: Xây dựng mô hình quỹ đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung:

 • Chương 1: Xây dựng hệ thống cơ sở lý thuyết về nghiên cứu khoa học và quỹ đầu tư.
 • Chương 2: Phân tích thực trạng nguồn tài chính cho nghiên cứu khoa học của sinh viên với số liệu cụ thể.
 • Chương 3: Đề xuất mô hình quỹ đầu tư nhằm thúc đẩy sáng tạo của sinh viên.

>> Link tải miễn phí tại đây.

5. Luận văn về ứng dụng nghiên cứu khoa học

Đề tài: Đổi mới quy trình xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học theo định hướng nhu cầu nhằm nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn ở tỉnh Bạc Liêu.

Nội dung:

 • Chương 1: Trình bày cơ sở lý luận và phương pháp luận về quy trình xét chọn đề tài và mối quan hệ giữa xét chọn đề tài với áp dụng kết quả vào thực tiễn.
 • Chương 2: Đánh giá thực trạng áp dụng kết quả nghiên cứu từ năm 2006 – 2010 tại tỉnh Bạc Liêu.
 • Chương 3: Đề xuất giải pháp đổi mới quy trình xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học theo định hướng nhu cầu tại tỉnh Bạc Liêu.

>> Link tải miễn phí tại đây.

6. Luận văn đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên

Đề tài: Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường (Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).

Luận văn này tập trung xây dựng các tiêu chí để đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia các đề tài cấp trường, dựa trên nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sử dụng các số liệu thống kê chính xác và phương pháp khảo sát chặt chẽ, luận văn được hoàn thiện một cách bài bản, thu hút sự quan tâm của người đọc.

>>> Link tải miễn phí tại đây.

7. Luận văn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên

Đề tài: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên ở Trường Trung cấp nghề Giao thông Công Chính Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Luận văn này phân tích thực trạng hoạt động và công tác quản lý nghiên cứu khoa học của giáo viên tại Trường Trung cấp nghề Giao thông Công Chính Hà Nội. Đồng thời, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

>>> Link tải miễn phí tại đây.

8. Luận văn hoàn thiện tiêu chí đánh giá nghiên cứu khoa học

Đề tài: Hoàn thiện tiêu chí đánh giá nghiên cứu khoa học dựa trên đặc điểm và logic của nghiên cứu khoa học.

Luận văn này xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí đánh giá nghiên cứu khoa học với cấu trúc gồm ba chương:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về tiêu chí đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học.
 • Chương 2: Thực trạng tiêu chí đánh giá tại Học viện Tài Chính, bao gồm các hoạt động, nguồn lực đầu tư, tình hình triển khai đề tài và quy trình đánh giá.
 • Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện tiêu chí đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học tại Học viện Tài Chính.

>>> Link tải miễn phí tại đây.

9. Luận văn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Đề tài: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên tại Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Luận văn này đề cập đến: Cơ sở lý luận: Về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

 • Thực trạng: Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên hiện nay, với những thuận lợi và khó khăn, thành tựu đã đạt được và những tồn tại cần khắc phục.
 • Giải pháp: Các biện pháp quản lý phù hợp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên, nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo tại Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội.

>>> Link tải miễn phí tại đây.

10. Luận văn nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên

Đề tài: Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên Đại học Sư phạm.

Luận văn này nhằm mục tiêu: Trước những yêu cầu phát triển văn hóa xã hội và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX đã giao cho ngành giáo dục nhiệm vụ: “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên, đề cao năng lực tự học tự hoàn thiện.”

>>> Link tải miễn phí tại đây.

11. Top 50 đề tài luận văn nghiên cứu khoa học ấn tượng nhất

Ngoài việc tham khảo các mẫu luận văn nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu cần phải lựa chọn đề tài sao cho phù hợp nhất. Một đề tài nghiên cứu khoa học được đánh giá là “tốt” phải đáp ứng bốn tiêu chí sau:

 • Tính khoa học: Đề tài phải thể hiện tính logic và khoa học, liên quan chặt chẽ đến các lý thuyết và thực tiễn.
 • Tính mới và độc đáo: Đề tài phải mang tính mới, sử dụng cách tiếp cận mới, số liệu mới hoặc khám phá ra điều mới.
 • Tính khả thi: Đề tài phải khả thi, có thể tiếp cận các cơ sở lý luận và nguồn số liệu cần thiết, đồng thời hợp lý về các yếu tố như kinh phí và thời gian.
 • Tính ứng dụng: Đề tài có khả năng áp dụng và triển khai thực tiễn sẽ được đánh giá cao.

Dưới đây là 50 đề tài luận văn nghiên cứu khoa học đáp ứng đủ bốn tiêu chí trên để bạn tham khảo:

11.1. Top 15 đề tài luận văn nghiên cứu khoa học xã hội

 1. Nghiên cứu sự tác động của mạng xã hội video Tiktok đến sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM.
 2. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tự chăm sóc sức khỏe của phụ nữ tuổi trung niên.
 3. Đề tài nghiên cứu về vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa lễ hội dân tộc Tà Ôi tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 4. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp cho hệ thống nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 5. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập ở vùng nông thôn và miền núi Tây Bắc.
 6. Vấn đề sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng: Đánh giá nguồn lực và đề xuất giải pháp.
 7. Đánh giá thực trạng và xác định cơ cấu kinh tế ở Thành phố Nam Định giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030.
 8. Đề tài nghiên cứu khoa học về thái độ của sinh viên hiện nay đối với vấn đề hôn nhân đồng giới.
 9. Nghiên cứu về nhu cầu nhân lực khối ngành khoa học xã hội cấp chính quyền địa phương – Thực tiễn tại quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
 10. Vai trò và vị trí của người phụ nữ trong các gia đình nông thôn hiện nay – Nghiên cứu trường hợp xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
 11. Thái độ của cộng đồng LGBT tại thành phố Hồ Chí Minh về dự luật hôn nhân đồng giới.
 12. Các yếu tố tác động đến việc sử dụng bảo hiểm y tế của người dân xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn đầu xây dựng nông thôn mới.
 13. Bữa cơm gia đình trong bối cảnh xã hội đô thị biến đổi nhanh – Nghiên cứu trường hợp xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
 14. Thái độ của các bậc phụ huynh trong việc giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên hiện nay.
 15. Tiếp cận các mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại thành phố Hải Phòng hiện nay.

11.2. Top 20 đề tài luận văn nghiên cứu khoa học kinh tế

 1. Đầu tư vào nguồn nhân lực và năng suất lao động ở vùng kinh tế chính phía Nam Việt Nam – Trường hợp khảo sát các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Long An.
 2. Lãnh đạo trong việc giải quyết các tình huống khó xử xã hội: Một thử nghiệm thực địa ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
 3. Nghiên cứu sự sẵn sàng chi trả cho các chính sách giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
 4. Ước tính tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đối với sản xuất cây trồng ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 5. Nghiên cứu sự tác động qua lại giữa thông tin, tổ chức và đánh giá rủi ro trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
 6. Nghiên cứu những tác động của chỉ số năng lực Logistics đến lượng phát thải khí CO2 và các khí thải khác tại khu vực Châu Á.
 7. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các biện pháp phi thuế quan đến hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam sang các nước EU trong bối cảnh hiệp định EVFTA có hiệu lực.
 8. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhân tố thể chế đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.
 9. Điều tra thương mại nội ngành nông nghiệp – Một nghiên cứu điển hình toàn diện ở Việt Nam.
 10. Nghiên cứu thách thức và khả năng sinh lời từ thị trường bảo hiểm lũ lụt ở Việt Nam.
 11. Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu đến lợi ích kép về môi trường ở Việt Nam.
 12. Đề tài nghiên cứu khoa học về kinh tế: Nghiên cứu khung phân tích chọn lọc đối với các chủ đề thách thức trong tái cấu trúc mô hình tăng trưởng ở Việt Nam.
 13. Đánh giá những tác động của chính sách tiền tệ đối với hành vi của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam áp dụng kỹ thuật Local GMM.
 14. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố công nghệ, bất bình đẳng và độc quyền mới.
 15. Phân tích nhu cầu của nông dân trồng lúa đối với bảo hiểm cây trồng theo diện tích ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
 16. Tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long và khả năng thích ứng của các hộ nông dân.
 17. Thích ứng của hộ gia đình với biến đổi khí hậu: Vai trò của bảo hiểm lũ lụt và tự bảo vệ bản thân ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 18. Kế hoạch kinh doanh đầu tư vào quản lý bền vững nghề cá ven bờ ở Việt Nam.
 19. Thái độ đối với sự không chắc chắn và phòng chống thiên tai lũ lụt ở Đông Nam Á: từ Phòng thí nghiệm đến hiện trường.
 20. Ảnh hưởng của các khoản tín dụng thương mại đến giá trị doanh nghiệp.

11.3. Top 15 đề tài luận văn nghiên cứu khoa học chính trị

 1. Khắc phục ảnh hưởng của lối sống thực dụng đối với học viên đào tạo sĩ quan ở Học viện Phòng không – Không quân hiện nay.
 2. Lực lượng vũ trang Quân khu 1 với việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
 3. Nghiên cứu vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam.
 4. Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
 5. Lực lượng vũ trang Quân khu VII với việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
 6. Môi trường dân chủ ở đơn vị cơ sở Quân khu II hiện nay.
 7. Nâng cao giác ngộ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin hiện nay.
 8. Nâng cao giác ngộ lý tưởng chiến đấu của học viên sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành hiện nay.
 9. Nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ cấp trung đoàn Quân đội nhân dân Lào hiện nay.
 10. Nâng cao giác ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa của học viên đào tạo sĩ quan Biên phòng hiện nay.
 11. Nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh A.
 12. Nâng cao tính chính trị – thực tiễn trong giáo dục và đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Học viện Chính trị – Quân sự.
 13. Nâng cao tính tích cực chính trị – xã hội của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân II hiện nay.
 14. Nâng cao trình độ dân chủ chính trị của học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Lục quân I hiện nay.
 15. Nâng cao tinh thần yêu nước và chủ nghĩa xã hội của hạ sĩ quan chiến sĩ ở Binh chủng Pháo binh hiện nay.

Những đề tài luận văn nghiên cứu khoa học mà LamThueLuanVan.net giới thiệu ở trên đã bao quát mọi góc độ và khía cạnh, phù hợp với nhiều trình độ, khả năng và sở thích khác nhau của người viết. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho bạn.