Chia sẻ 58 tên đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế dễ làm

Chia sẻ 58 tên đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế dễ làm

Việc tìm một đề tài luận văn trong lĩnh vực bạn theo học mà trước giờ chưa được nghiên cứu kĩ càng.

Đề tài khiến người chấm điểm vô cùng hứng thú khi đọc một đề tài đưa ra những lập luận của mình về chủ đề đó chứ không phải những thông tin có sẵn.

Bạn mong muốn bắt đầu càng sớm càng tốt, vạch ra ý tưởng và nghĩ đến những hướng chính mà bạn muốn dẫn dắt chủ đề đó.

Bạn rất dễ bị mất phương hướng trong quá trình nghiên cứu nếu bạn không có kế hoạch và phương pháp lập luận rõ ràng trước đó. Bạn có thể thay đổi một vài ý tưởng trong quá trình nghiên cứu nhưng bạn vẫn cần những ý tưởng nền tảng cho luận văn của mình.

Đề tài luận văn của mình sử dụng những kiến thức và kỹ năng mà bạn đã tiếp thu được trong suốt quá trình học và khiến giáo viên hướng dẫn và hội đồng phản biện đánh giá một cách chuyên nghiệp và thuyết phục.

tên đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế hay nhất

1/ Chia sẻ 10 tên đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế hay nhất

1. Pháp luật về bộ máy quản lý của ngân hàng thương mại ở Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện

2. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài ở Việt Nam- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

3. Những bất cập của Luật cạnh tranh năm 2004 và giải pháp hoàn thiện

4. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh thông qua thực tiễn hoạt động quản lý thị trường tại AAA

5. Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại

6. Pháp luật đấu thầu đối với việc cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

7. Nhãn hiệu và vấn đề bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

8. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp – Những vấn đề lý luận và thực tiễn

9. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở Việt Nam nhằm thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu

10 Hoàn thiện pháp luật để nâng cao hiệu quả giám sát trong hoạt động ngân sách nhà nước ở Việt Nam

>>> Xem thêm: 30 đề tài luận văn thạc sĩ Luật Kinh tế đạt bằng giỏi

48 đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế dễ làm

11 Chỉ dẫn địa lý và vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

12 Các biện pháp khuyến khích theo Luật Đầu tư và thực tiễn áp dụng tại TP AAA

13 Thực tiễn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngân hàng tại ngân hàng AAA

14.  Pháp luật viễn thông ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

15.  Pháp luật về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai để đảm bảo cho các hợp đồng tín dụng”

16.  Pháp luật về đăng ký kinh doanh và thực tiễn thực hiện tại Thành phố AAA

17.  Những bất cập của Luật đầu tư 2005 và hướng hoàn thiện

18.  Thực trạng thi hành Luật An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống trên địa bàn Thành phố AAA

19.  Hoàn thiện pháp luật về về vốn của công ty cổ phần liên quan đến bảo vệ quyền lợi của cổ đông

20.  Mối quan hệ giữa tòa án và trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo pháp luật Việt nam hiện nay

21. Tên thương mại và vấn đề bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam dưới góc độ thương mại

22. Hoàn thiện pháp luật về quản lý và đầu tư nguồn tài chính từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

23 Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo quy định của Luật trọng tài thương mại 2010

24 Áp dụng pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở Việt Nam và một số kiến nghị

25 Xác lập, duy trì, chấm dứt hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng- Thực trạng và giải pháp

26 Pháp luật về cấp phép đầu tư

27 Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công chức trong hoạt động quản lý kinh doanh

28 Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng Tòa án – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

29 Công ty hợp vốn đơn giản theo pháp luật Việt Nam

30 Pháp luật về tổ chức của ngân hàng thương mại từ thực tiễn của ngân hàng TMCP AAA

31 Thực tiễn thi hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và một số kiến nghị

32 Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân qua thực tiễn thi hành trên địa bàn huyện AAA

33 Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai bằng tòa án qua thực tiễn tại địa bàn huyện AAA

34 Quy chế pháp lý về khu công nghiệp qua thực tiễn tại AAA

35 Pháp luật về chống buôn lậu và gian lận thương mại- Thực trạng và giải pháp hoàn thiện

36 Pháp luật về tài chính đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2013

37 Pháp luật về giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013

38 Thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động ở thành phố AAA – Thực trạng và giải pháp

39 Pháp luật về lao động chưa thành niên – Thực trạng và một số kiến nghị

40 Bồi thường thiệt hại theo Bộ luật lao động 2012 – Thực trạng và một số kiến nghị

41 Pháp luật về chữ ký số trong giao dịch thương mại ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

42 Góp vốn thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam

43 Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn ở huyện AAA

44 Hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất bảo đảm phù hợp với Hiến pháp 2013 từ thực tiễn của huyện AAA

45 Pháp luật lao động với vấn đề bảo vệ lao động nữ – Thực trạng và một số kiến nghị

46 Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam

47 Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án kinh tế trên địa bàn thành phố AAA

48 Pháp luật về hợp đồng dịch vụ pháp lý trong nghề Luật sư và thực tiễn áp dụng tại công ty Luật AAA

49 Cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài qua thực tiễn thành phố AAA

50 Tăng cường năng lực thanh tra việc thực hiện pháp luật của sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn TP AAA về nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

51 Thủ tục pháp lý về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại Thành phố AAA

52 Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – Thực tiễn giải quyết tại tòa án nhân dân TP AAA và một số kiến nghị

53 Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn thi hành tại địa bàn quận AAA

54 Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

55 Thực trạng pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế ở Việt Nam và những giải pháp hoàn thiện

56 Pháp luật về thu hồi đất cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Luật Đất đai năm 2013

57 Chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại

58 Thủ tục phá sản theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

Tham khảo thêm: 45 Đề tài luận văn luật các chuyên ngành dễ đạt điểm cao